fbpx
loader image

Livet är många gånger komplext. Vardagen består vanligtvis av en mängd olika typer av aktiviteter, exempelvis arbete/studier, hushållsarbete, fritidsintressen etc.

Arbetsterapeuten har en djup förståelse för hur det vi gör om dagarna påverkar måendet och hur måendet påverkar det vi vill eller behöver göra. Exempelvis kan ett arbete på ett företag där man inte trivs, många gånger leda till ett allmänt försämrat mående, samtidigt som en stressig hemmasituation kan påverka måendet på arbetet.

Arbetsterapeuten särskiljer inte arbetsrelaterad ohälsa och annan ohälsa då detta alltid hänger samman. På Werbe & Partners är arbetsterapeuten expert på vardagens komplexitet och på att stötta individer att skapa förutsättningar för en mer balanserad vardag och på så sätt må bättre, både på arbetet och fritiden.

Share This