fbpx
loader image

Företagsabonnemang

Medarbetaren – den viktigaste resursen

Medarbetaren är den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Genom vårt abonnemang kan vi hjälpa företag att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. 

Werbe & Partners erbjuder arbetsgivare screening av upplevd hälsa hos personalen, men även hälsoundersökningar, fysisk aktivitet i grupp samt föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi och vardagsbalans. 

– Med vårt företagsabonnemang med hälsoscreening kan vi se till att det förebyggande hälsoarbetet kommer igång så tidigt som möjligt ute på arbetsplatsen. Undersökningen anpassas efter respektive företag och dess organisation. Screeningen är enkel att göra, den kan göras i hemmet och inga klinikbesök behövs. Undersökningen bygger på vetenskapliga studier och fokus ligger på stressrelaterade och psykiska besvär.