fbpx
loader image

Skräddarsydda paket?

Samtliga tjänster kan paket-anpassas för just ditt företag.
Välmående är prio ett.

Företagstjänster

Vi hjälper er att få ert företag att må så bra som möjligt.

Ni sätter upp önskemålen – Vi levererar.

Hälsoundersökningar

Vi arbetar förebyggande genom att erbjuda våra kunder olika typer av hälsokontroller och provtagning. Vi erbjuder 3 olika nivåer av hälsoundersökning, det går också bra att sätta ihop sin egen hälsokontroll. 

Arbetsförmågeutredning

Långdragen ohälsa utan säker diagnos? Svårt att klara ordinarie arbete, efter frånvaro? En arbetsförmågeutredning kan ge svar på många frågor man tänkas önska svar på. Också bra för förebyggande insatser. 

Förebyggande arbete för personalhälsa

Drygt 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag kopplade till psykisk ohälsa och om vi därtill lägger till stress så är siffran nära 80%. Det är ett stort problem för individen i sig, men även för arbetsgivaren. Läs om hur vi på jobbar förebyggande. 

Covid-19 tester

Hos oss kan ni testa er för Covid-19 och för antikroppar mot Covid –19. Vi har både snabbtester (15 min) och PCR tester. För att testa sig med avseende på antikroppar skall man ha varit frisk, symtomfri, i minst tre veckor. Vill ni ha test gjord inför en resa ordnar vi självklart det.

Covid-19 | För företag

Läs mer om utvalda Covid19 tjänster

Kompetens hos oss

 • Arbetsterapeuter 
 • Hälsostrateger 
 • Rehabrådgivare 
 • Specialistläkare 
 • Sjuksköterskor 
 • Psykolog 
 • Psykoterapeuter 
 • Fysioterapeuter 
 • HR strateger
 • Advokat

Samtliga företagstjänster som erbjuds

 • Företagsabonnemang  
 • Screening fysisk & psykisk hälsa 
 • Hälsokontroller 
 • Medicinsk utredning, behandling och rehabilitering 
 • Rehabkoordinering 
 • Rehabiliterande insatser 
 • Förebyggande insatser
 • Ergonomirådgivning 
 • Arbetsförmågeutredning  
 • Föreläsningar 
 • Vardagsrevidering 
 • Vaccination 
 • Stöd till chefer 
 • Stöd till HR 
 • Juridisk hjälp

Företagsabonnemang

Medarbetaren är den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Genom vårt abonnemang kan vi hjälpa företag att förebygga, upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. 

Werbe & Partners erbjuder arbetsgivare screening av upplevd hälsa hos personalen, men även hälsoundersökningar, fysisk aktivitet i grupp samt föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi och vardagsbalans. 

– Med vårt företagsabonnemang inkluderande hälsoscreening, analyserar vi situationen på arbetsplatsen och kan snabbt se till att det förebyggande hälsoarbetet kommer igång så tidigt som möjligt. Undersökningen anpassas efter respektive företag och dess organisation. Screeningen är enkel att göra, den kan göras i hemmet och inga klinikbesök behövs. Undersökningen bygger på vetenskapliga studier och fokus ligger på stressrelaterade och psykiska besvär. 

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro 

 

Werbe & Partners är godkänd anordnare av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det innebär att du som företagskund kan efter utredning, planering samt genomförande av rehabiliterande insatser ansöka om bidrag för delar av kostnaden. Tack vare detta kan fler anställda få tillgång till nödvändiga insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. 

Fysisk ohälsa

Det kan handla om allt ifrån besvär med öronen till mag-tarmbesvär. Beroende på karaktär så behandlar vi eller remitterar. 

Psykisk ohälsa

Brett begrepp som speglar alla tillstånd som förorsakar någon form av psykiskt lidande eller avvikande mental funktion.