fbpx
loader image

Psykisk ohälsa & stressrelaterade besvär

Begreppet psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som speglar allade tillstånd som förorsakar någon form av psykiskt lidande eller avvikande mental funktion. Formerna av psykisk ohälsa varierar högst avsevärt.

Hur vi jobbar med psykisk ohälsa

Utredning

Att tidigt upptäckta tecken till psykisk ohälsa är mycket viktigt då det är avgörande för behandlingsresultatet

Behandling

Enligt en specificerad omfattning erbjuds behandling i tre olika steg beroende på omfattning och vad utredningen visat

Utbildning

Vi utbildar för att upptäcka signaler i tid. En snabb upptäckt reducerar sjukskrivningens längd och risken för återfall.

Mer om psykiska besvär

 

Begreppet psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som speglar alla de tillstånd som förorsakar någon form av psykiskt lidande eller avvikande mental funktion. Formerna av psykisk ohälsa varierar högst avsevärt. Vissa former är av mycket allvarlig art och kräver därför omfattande behandlingsinsatser. Ibland är det svårt att avgöra vad slags psykisk ohälsa det handlar om och därför måste man genomföra mera omfattande undersökningar och utredningar för att fastställa art och grad av psykisk ohälsa. På Werbe & partners begränsar vi oss till att bedöma och behandla vissa typer av psykisk ohälsa.

Boka tid hos psykolog eller arbetsterapeut

Vi hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa. Träffa psykolog i Göteborg eller digitalt.