Covid-19 antikroppstest och rådgivning för företag

Vi erbjuder nu arbetsgivare möjligheten att snabbt och smidigt testa sina anställda för Covid-19 antikroppar, antingen kommer vi till ert företag eller så är ni välkomna till vår klinik i Göteborg.

Detta ingår:

Offertförfrågan covid-19 antikroppstest företag

Varför covid-19 antikroppstest på anställda?

Vi på Werbe & Partners vet hur kämpigt många företaget har det och haft under denna pandemi, därför vill vi så smidigt som möjligt kunna erbjuda er som arbetsgivare covid-19 antikroppstest för er personalstyrka.

Vi erbjuder covid-19 snabbtest med en säkerhet på 99,6%, detta ger er som arbetsgivare en möjlighet att bedöma nuläget av hur många av er personal som faktiskt redan haft covid-19. Det ger er verktyg för att kunna kartlägga och planera för kommande arbetsbelastning, sjukskrivningar och resursbehov.

Hur det fungerar

Ovan på sidan hittar ni ett offertformulär som ni fyller i där ni bland annat anger hur många medarbetare som ska testas, om ni föredrar att testerna utförs på vår klinik i Göteborg eller om ni vill att vi ska komma till ert företag. Efter att ni fyllt i formuläret kommer ni omgående bli kontaktade av oss, tillsammans planerar vi in hur testet ska utföras och när det ska ske.

Testet utförs av våra legitimerade sjuksköterskor, och tillgång till läkare finns också. Beroende på testresultaten får varje medarbetare rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

Covid-19 antikroppstest på er arbetsplats

Vi erbjuder provtagning på er arbetsplats, där vi på en och samma gång testar hela personalstyrkan för covid-19 antikroppar. För att vi ska kunna komma krävs det att minst 10 medarbetare ska testas, och att ert företag är beläget i Göteborg eller angränsande län. Testerna utförs av Werbes företagssköterskor.

Covid-19 antikroppstest på Werbe & Partners kliniken

Vi erbjuder även provtagning på vår klinik i Göteborg, varje enskild medarbetare kan då enkelt boka en tid digitalt för provtagning när det passar dem. Företaget får en unik bokningslänk som era anställda använder för att boka tiden, på det viset vet vi att de kommer från ert företag, vi samlar detta på en faktura så det blir enkelt och smidigt för er.

Om testet

Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal. Testet påvisar förekomsten av antikroppar (IgG) och kan ge dig svar på frågan om du har haft Covid-19. Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som uppträder senare under/efter infektionen. En förekomst av denna IgG antikropp kan tala för genomgången infektion eller infektion i sent
skede.

Att tänka på

Personer som har haft symtom som halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär kan vara tecken på Covid-19. För att minimera risken för smittspridning måste personen ha varit symptomfri i minst 3 veckor för att ett antikroppstest ska utföras.

Hur bra är testet?

Testet analyseras av Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.
Detta test har:

  • Specificitet: 99,6%.
  • Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%.
  • När det har gått 3-4 veckor efter symtom är sensitiviteten minst 90%

När får ni testresultatet?

Varje anställd får sitt provresultat inom 1–4 dagar, och kommer enkelt åt sina provresultat digitalt i sitt vårdrum. Vi redovisar också resultaten på gruppnivå, vilket ger dig som arbetsgivare en god uppfattning om hur stor andel av medarbetarna som redan haft covid-19.

1–3% hamnar mitt emellan positiv och negativt så kallat reaktiva prov, dessa prover analyseras ytterligare vilket gör att det tar längre tid att få svar.