fbpx
loader image

Covid-19 relaterade tjänster för arbetsgivare 

Vi erbjuder nu arbetsgivare möjligheten att snabbt och smidigt testa sina anställda för Covid-19 antikroppar och PCR med reseintyg, antingen kommer vi till ert företag eller så är ni välkomna till vår klinik i Göteborg.

Covid-19 tjänster

Covid-19 antikroppstest för företag

 • Covid-19 antikroppstest på hela personalstyrkan.
 • Vi gör besök för testning på er arbetsplats efter era önskemål.
 • Redovisning av resultat på individnivå. Varje enskild medarbetare kan enkelt logga in online i sitt vårdrum och avläsa sitt eget resultat, inom 1-4 dagar efter provtagningen skett.
 • Redovisning av resultaten på gruppnivå för arbetsgivare. Vi redovisar hur stor andel av medarbetarna som är positiva, dvs där antikroppar kan påvisas, samt hur stor andel som är negativa, dvs där inga antikroppar kan påvisas. 
 • Rådgivning och tolkning av legitimerad sjuksköterska av resultat och smittskyddsstrategier för er arbetsplats. Vid behov så finns det också tillgång till en våra läkare digitalt.

Covid-19 PCR test + reseintyg för företag

 • Covid-19 PCR test + reseintyg på hela personalstyrkan.
 • Vi gör besök för testning på er arbetsplats efter era önskemål.
 • Redovisning av resultat på individnivå. Varje enskild medarbetare kan enkelt logga in online i sitt vårdrum för tillgång till sitt reseintyg, senast dagen efter provtagningen skett.
 • Redovisning av resultaten på gruppnivå för arbetsgivare. Vi redovisar hur stor andel av medarbetarna som är negativa, dvs där pågående covid-19 virus ej kan påvisas, samt hur stor andel som är ev. positiva, dvs där covid-19 virus kan påvisas.

Antigentest Covid-19 (snabbtest, 15 min)

 • Covid-19 antigentest på hela personalstyrkan.
 • Vi gör besök för testning på er arbetsplats efter era önskemål.
 • Redovisning av resultat på individnivå. Varje enskild medarbetare får svar inom 15 min. Vid ev. positivt svar erbjuds PCR test.
 • Redovisning av resultaten på gruppnivå för arbetsgivare. Vi redovisar hur stor andel av medarbetarna som är negativa, dvs där pågående covid-19 virus ej kan påvisas, samt hur stor andel som är ev. positiva, dvs där covid-19 virus kan påvisas.
 • Rådgivning och tolkning av legitimerad sjuksköterska av resultat och smittskyddsstrategier för er arbetsplats. Vid behov så finns det också tillgång till en våra läkare digitalt.

Covid-19 utredningspaket 

Efter att ha drabbats av Covid-19 är det många som har kvarstående besvär under lång tid. Det kan innebära att individen inte har förmågan att klara av sitt ordinarie arbete.

En grundlig utredning på Werbe & Partners skapar förutsättningar för individen att återgå till arbetet samt öka arbetstiden vid deltidssjukskrivning. Vi erbjuder ett utredningspaket där individen får träffa flera professioner som gemensamt bedömer arbetsförmågan, behov av behandling/rehabilitering samt ger rekommendationer kring anpassningar av arbetet.

Arbetsgivaren kan ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för dessa insatser och har därmed möjlighet till halvering av kostnaden.

Offertförfrågan Covid-19

Hos er eller hos oss?

Varför covid-19 antikroppstest på anställda?

Vi på Werbe & Partners vet hur kämpigt många företaget har det och haft under denna pandemi, därför vill vi så smidigt som möjligt kunna erbjuda er som arbetsgivare covid-19 antikroppstest för er personalstyrka. 

Vi erbjuder covid-19 antikroppstest med en säkerhet på 99,6%, detta ger er som arbetsgivare en möjlighet att bedöma nuläget av hur många av er personal som faktiskt redan haft covid-19. Det ger er verktyg för att kunna kartlägga och planera för kommande arbetsbelastning, sjukskrivningar och resursbehov. 

 

Varför PCR test och reseintyg på anställda?

De flesta länder kräver reseintyg med konstaterat negativt resultat av PCR-prov för Covid-19. Vi erbjuder därför smidig provtagning på personalen som ska resa i tjänsten. Provet tas snabbt och ni får svar med signerat reseintyg senast dagen efter. 

 

Hur det fungerar 

Ovan på sidan hittar ni ett offertformulär som ni fyller i där ni bland annat anger hur många medarbetare som ska testas, om ni föredrar att testerna utförs på vår klinik i Göteborg eller om ni vill att vi ska komma till ert företag. Efter att ni fyllt i formuläret kommer ni omgående bli kontaktade av oss, tillsammans planerar vi in hur testet ska utföras och när det ska ske.

Testen utförs av våra legitimerade sjuksköterskor, och tillgång till läkare finns  också. Beroende på testresultaten får varje medarbetare rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

 

Covid-19 antikroppstest och PCR test på er arbetsplats 

Vi erbjuder provtagning på er arbetsplats, där vi på en och samma gång testar hela personalstyrkan för covid-19 antikroppar, samt PCR test med reseintyg (PCR test tas endast på person utan symptom). Testerna utförs av Werbes företagssköterskor.

 

Covid-19 antikroppstest och PCR test på Werbe & Partners klinik

Vi erbjuder även provtagning på vår klinik i Göteborg, varje enskild medarbetare kan då enkelt boka en tid digitalt för provtagning när det passar dem. Företaget får en unik bokningslänk som era anställda använder för att boka tid, på det viset vet vi att de kommer från ert företag, vi samlar detta på en faktura så det blir enkelt och smidigt för er.

Om antikroppstestet

Testet tas venöst, dvs. blodprov tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal. Testet påvisar förekomsten av antikroppar (IgG) och kan ge dig svar på frågan om du har haft Covid-19. Immunglobulin G (IgG) är en antikropp som uppträder senare under/efter infektionen. En förekomst av denna IgG antikropp kan tala för genomgången infektion eller infektion i sent skede.

Att tänka på innan covid-19 antikroppstest

Personer som har haft symtom som halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär kan vara tecken på Covid-19. För att minimera risken för smittspridning måste personen ha varit symptomfri i minst 3 veckor för att ett antikroppstest ska utföras.

Hur bra är antikroppstestet?

Testet analyseras av Unilabs som är ett kvalitetskontrollerat laboratorium.
Detta test har:

 • Specificitet: 99,6%.
 • Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%.
 • När det har gått 3-4 veckor efter symtom är sensitiviteten minst 90%

När får ni testresultatet av antikroppar?

Varje anställd får sitt provresultat inom 1–4 dagar, och kommer enkelt åt sina provresultat digitalt i sitt vårdrum. Vi redovisar också resultaten på gruppnivå, vilket ger dig som arbetsgivare en god uppfattning om hur stor andel av medarbetarna som redan haft covid-19.
1–3% hamnar mitt emellan positiv och negativt så kallat reaktiva prov, dessa prover analyseras ytterligare vilket gör att det tar längre tid att få svar.