fbpx
loader image

Förebyggande och hälsofrämjande

Drygt 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige är idag kopplade till psykisk ohälsa. Det är ett stort problem för individen i sig, men även för deras arbetsgivare. 

Göteborgsbaserade Werbe & Partners erbjuder nu skräddarsydda företagsabonnemang med hälsoscreening vilket ger dig som arbetsgivare möjlighet att driva proaktiv hälsovård så att förebyggande åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. 

Hälsofrämjande och förebyggande insatser – en god investering för arbetsgivare 

Sedan 2011 har långtidssjukskrivning på grund av ohälsa stigit i Sverige. Samtidigt visar undersökningar att många människor är kvar i arbete trots att de uppvisar kriterier för bland annat stress och utmattning. Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall och en sjukskrivning tenderar ofta att bli längre än så. 

– En genomtänkt satsning på hälsan hos medarbetare ger effekter i minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. En icke välmående medarbetarstab innebär ett betydande produktionsbortfall för företag. Därför är det så viktigt idag att hitta riskfaktorer och tidiga tecken på ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt, så att man kan sätta in motåtgärder, säger Peter Währborg, medgrundare Werbe & Partners och specialist i invärtes medicin, kardiologi och smärtmedicin, tidigare professor i beteendemedicin. 

Förebyggande hälsoarbete genom våra företagsabonnemang 

Werbe & Partners erbjuder arbetsgivare screening av upplevd hälsa hos personalen, men även hälsoundersökningar, fysisk aktivitet i grupp samt föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi och vardagsbalans. 

 

– Med vårt företagsabonnemang med hälsoscreening kan vi se till att det förebyggande hälsoarbetet kommer igång så tidigt som möjligt ute på arbetsplatsen. Undersökningen anpassas efter respektive företag och dess organisation. Screeningen är enkel att göra, den kan göras i hemmet och inga klinikbesök behövs. Undersökningen bygger på vetenskapliga studier och fokus ligger på stressrelaterade och psykiska besvär.