fbpx
loader image

Hälsokollen – den digitala hälsoscreeningen

Skapa förutsättningar för en friskare arbetsplats och ökad lönsamhet.

 

Upptäck ohälsa tidigt, innan det är för sent och leder till onödiga kostnader.

 

Få en god överblick över måendet på företaget.

Varför Hälsokollen?

Sjukskrivningar kostar samhället över 60 miljarder, varje år. Kostnaden för företagen varierar, men att det kostar mer med sjukskrivning och rehabiliterande åtgärder än förebyggande insatser, det vet vi.

Med Hälsokollen kan företaget få en god överblick över hälsoläget på företaget och har tack vare det goda möjligheter att upptäcka eventuell risk för ohälsa tidigt och på så sätt initiera rätt insatser vid rätt tidpunkt, kostnadsmedvetet och effektivt. Att investera i medarbetarnas hälsa är att ta ansvar för företagets viktigaste resurs.

Chefer och HR har idag ett komplext arbete. Listan på alla ”måsten” kan göras lång. Arbetsmiljöverket kräver bland annat att arbetsgivaren ska arbeta systematiskt med att minska risken för sjukdom pga arbetet. Det är ingen lätt uppgift, men hjälp finns att få. Hälsokollen gör att chefer och HR kan känna sig trygga med att experter på området bistår i arbetet.

Tack vare Hälsokollen kan ansvariga på företaget till stor del luta sig tillbaka och låta Hälsokollen undersöka måendet och signalera tidigt om någon medarbetare riskerar bli sjuk. Hälsokollen underlättar helt enkelt vardagen för chefer och HR. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste arbetsplatser! 

Hur fungerar Hälsokollen?

 

Hälsokollen är en digital hälsoscreening där medarbetarna regelbundet rapporterar sitt mående.

Svaren granskas av legitimerad vårdpersonal som direkt erbjuder stöd om individen önskar det. Medarbetaren får en hälsostatus och arbetsgivaren får hälsostatistik på gruppnivå.

Hälsokollen identifierar behov av insatser på individ- och gruppnivå vid rätt tidpunkt, kostnadsmedvetet och effektivt. 

 

Steg 1

Medarbetaren loggar in och svarar på frågor om sin hälsa vilket tar ca 2–9 minuter. Endast legitimerad vårdpersonal på Werbe & Partners ser svaren. 

Steg 2

Svaren granskas av legitimerad vårdpersonal som direkt erbjuder stöd om individen önskar det. Rätt insats vid rätt tidpunkt. 

Steg 3

Arbetsgivaren erhåller hälsostatistik på gruppnivå och erbjuds dialog med fokus på förutsättningar för att skapa en välmående arbetsplats. 

Sjukskrivningstalen i landet är stora, med höga kostnader för samhälle, företag och individ. Allt för många får idag hjälp alldeles för sent, när ohälsan är så stor att sjukskrivningen är ett faktum. Ofta passerar värdefull tid utan påbörjad behandling och rehabilitering. Detta är ett stort samhällsproblem som måste lösas. Vi kan inte längre passivt se på när människor riskerar bli sjuka och invänta att rätt stöd sätts in. Därför har Werbe & Partners skapat Hälsokollen, den digitala hälsoscreeningen som identifierar individer som riskerar hamna i sjukskrivning om inga insatser initieras. Många gånger inser inte individen själv att hen befinner sig i en negativ trend i sitt mående och behöver därför bli uppmärksam på det.

Att svara på Hälsokollens frågor och få kontakt med legitimerad vårdpersonal fungerar som nudging  och förutsättningarna för att individen ska få hjälp innan det är för sent ökar markant. Att förebygga ohälsa och sjukskrivning är mycket mer effektivt än att behandla och rehabilitera. Att investera i förebyggande insatser, så som Hälsokollen, minskar risken för kostnader som annars tillfaller samhället, företaget och individen när sjukskrivningen är ett faktum. Med förebyggande insatser signalerar även arbetsgivaren att god hälsa är viktigt för alla och att medarbetaren är företagets viktigaste resurs. 

Ansvaret för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna att må bra på arbetet ligger på arbetsgivaren och regleras i Arbetsmiljölagen. Det är ett arbete som behöver ske kontinuerligt och bör innehålla olika aktiviteter. Hälsokollen är en självklar del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och avlastar chefer samt HR då svåra frågor som hälsa bäst hanteras av legitimerad vårdpersonal. Chefer och HR kan lita på att personalen på Werbe & Partners med hjälp av Hälsokollen identifierar individer i behov av stöd samt hjälper dem vidare i processen att förhindra sjukskrivning. Arbetsgivaren kopplas självklart in om det bedöms vara aktuellt, då oftast för dialog kring möjligheter till anpassning av arbetssituationen eller behov av andra insatser. Tack vare Werbe & Partners och Hälsokollen kan arbetsgivaren känna sig trygg med hälsoarbetet på företaget.