fbpx
loader image

Hälsoundersökningar

Vi tar ett helhetsgrepp kring din hälsa. Upptäck eventuell ohälsa tidigt och få stöd i livsstilsförändringar med hjälp av Werbe & Partners hälsokontroller.
Hälsokontroller erbjuds på 3 nivåer beroende på vilka behov och önskemål som finns.

Resultatet av hälsoundersökningen granskas alltid av en läkare. Om läkaren finner något avvikande där vi rekommenderar vidare utredning, uppföljning eller komplettering erbjuds du ett personligt återbesök hos oss direkt. Werbe & Partners erbjuder även skräddarsydda hälsokontroller utefter önskemål.

Steg för steg hälsokontroller

Digital hälsoenkät

Digital hälsoenkät

Provtagning

Provtagning

Hälsosamtal

Hälsosamtal

Återkoppling

Återkoppling

Hälsokontroll Brons

  • Innan ditt besök så får du fylla i en omfattande digital hälsoenkät.

  • Hälsokontrollen inleds med provtagning samt hälsosamtal med vår hälsostrateg.

  • Läkare analyserar sedan provsvaren och skickar svar med kommentarer digitalt till den hälsokontrollen gäller.

Hälsoundersökning Brons

Provtagning och hälsosamtal sker på Werbe & Partner’s klinik i Göteborg.

Pris: 2500 kr

Hälsokontroll Silver

  • Innan ditt besök så får du fylla i en omfattande digital hälsoenkät. 
  • Hälsokontrollen inleds med provtagning som är mer omfattande än på brons-nivå samt hälsosamtal med hälsostrateg. 
  • Efter provsvaren inkommit erbjuds personen ett läkarbesök för återkoppling och eventuella rekommendationer. 

Hälsoundersökning Silver

Provtagning, hälsosamtal och läkarbesök sker på Werbe & Partner’s klinik i Göteborg (läkarbesök går också att genomföras digitalt om så önskas).

Pris: 3500 kr

Hälsokontroll Guld

  • Innan ditt besök så får du fylla i en omfattande digital hälsoenkät.

  • Hälsokontrollen inleds med läkarundersökning, mer omfattande provtagning än på silver-nivå samt hälsosamtal med hälsostrateg.

  • Efter provsvaren inkommit erbjuds personen ett läkarbesök för återkoppling och eventuella rekommendationer.

Hälsoundersökning Guld

Provtagning, hälsosamtal och läkarbesök sker på Werbe & Partner’s klinik i Göteborg (läkarbesök går också att genomföras digitalt om så önskas).

Pris: 5000 kr

T

Hälsokontroll Brons

En bra bas hälsoundersökning, som ger dig en överblick över din fysiska hälsa, samt de vanligaste provtagningarna.

T

Hälsokontroll Silver

En bra bas hälsoundersökning, som ger dig en överblick över din fysiska hälsa, samt de vanligaste provtagningarna. Samt uppföljning med läkare.

T

Hälsokontroll Guld

Hälsokontrollen för dig med extra höga krav, grundlig undersökning av din fysiska hälsa med inledande och avslutande läkarbesök.  Tilläggstjänster finnes.

 Brons
2500 SEK
Silver
3500 SEK
Guld
5000 SEK
Digital hälsoenkät
Inledande läkarundersökning
Provtagning
Hälsosamtal hos hälsostrateg
Återkoppling digitalt
Återkoppling i läkarbesök

BRONS 2500 SEK

SILVER 3500 SEK

GULD 5000 SEK

Digital hälsoenkät

Inledande läkarundersökning

Provtagning

Hälsosamtal hos sjuksköterska

Återkoppling digitalt

Återkoppling i läkarbesök