fbpx
loader image

Flexibel företagshälsa utöver det vanliga.

Vi hjälper er att: 

✓ Förbättra medarbetarnas hälsa. 

✓ Minska sjukfrånvaron. 

✓ Skapa ett friskare företag. 

Hälsokollen – den digitala hälsoscreeningen

Skapa förutsättningar för en friskare arbetsplats och ökad lönsamhet.

Varför Werbe & Partners ? 

Flexibilitet

Inget företag eller individ är den andra lik. Vi hjälper dig som arbetsgivare att ta fram skräddarsydda hälsolösningar som passar era medarbetare och ert företag bäst. 

Helhetssyn

 Vi vet att allt hänger ihop, därför jobbar vi proaktivt och brett. Från utredning, behandling till rehabilitering. Hela vårdkedjan på ett ställe.

Kunskap

Oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa så har vi special-kompetensen hos oss och i vårt stora nätverk.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Werbe & Partners är godkänd anordnare av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det innebär att du som företagskund kan efter utredning, planering samt genomförande av rehabiliterande insatser ansöka om bidrag för delar av kostnaden. Tack vare detta kan fler anställda få tillgång till nödvändiga insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. 

Företagshälsovård på Werbe & Partners vis

Werbe & Partners arbetar engagerat och proaktivt för en välmående arbetsplats. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. När symtom och sjukdom uppstår är tidig upptäckt och åtgärd avgörande för förloppet. 

Vi arbetar med hälsofrämjande insatser, exempelvis screening av upplevd hälsa, hälsoundersökning samt fysisk aktivitet i grupp. Vi erbjuder även föreläsningar med fokus på bland annat stresshantering, ergonomi samt vardagsbalans. Utöver det erbjuds insatser där vi arbetar mer aktivt, individuellt, i grupp och med organisationen. Ergonomirond samt vardagsrevidering är några exempel. 

Med rehabiliterande insatser är målet att återfå hälsan samt arbetsförmågan. I denna process är det vanligt att träffa flera professioner, exempelvis läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut. 

Vi erbjuder även stöd till chef/HR vid medarbetares sjukskrivning i syfte att förtydliga, förenkla och effektivisera processen i att stötta medarbetarens arbetsåtergång. 

Företagstjänster

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Hälsoundersökningar

Företagsabonnemang

Arbetsförmågeutredning

Möjligheternas klinik – anpassade tjänster utifrån varje företags unika behov

  • Hos oss skall ni och företaget få den hjälp och stöd som ni behöver. Inget företag är likt något annat därför tycker vi att det är viktigt att ni får ett anpassat utbud efter er verksamhet och dess behov. 
  • Hos oss får ni en kontaktperson som är insatt i er verksamhet som ni snabbt kommer i kontakt med via ett VIP nummer. Er kontaktperson är den person som koordinerar och planerar utefter era behov av stöd, vård, utredning och/eller behandling. 
  • Hos oss skall ni känna att vi är lösningsfokuserade och ser möjligheter i att kunna bistå er med den hjälp ni behöver på kort och lång sikt. 
  • Via vårt stora kontaktnät kan vi snabbt och effektivt koordinera och optimera behovet av vård både när det gäller privata och offentliga vårdleverantörer. 
  • Ni sätter upp era önskemål – vi levererar! 

Werbe & Partners
– en del av 
Atleva Specialistvård

Atleva är en vårdkoncern som startades 2008 och som via flertalet kliniker erbjuder avancerad och omfattande specialistvård. Samtliga kliniker bedriver verksamhet med utredning, behandling och rehabilitering. Inom Atleva Specialistvård finns 9 specialistkliniker med lokaliteter i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö med ca 100 anställda medarbetare. 

Partners