fbpx
loader image

Din psykiska hälsa

Begreppet psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som speglar alla de tillstånd som förorsakar någon form av psykiskt lidande eller avvikande mental funktion. Formerna av psykisk ohälsa varierar högst avsevärt.

Hur vi jobbar med psykisk ohälsa

Bedömning

Vi börjar alltid med att göra en bedömning av din situation och problematik. Att tidigt upptäcka tecken och förstå sina besvär är en viktig start.

 

Behandling

Behandling erbjuds och läggs upp i samråd med dig, utifrån psykologens bedömning och vad du själv önskar.

 

Utbildning

Vi utbildar dig som är chef och HR-partner för att du ska kunna uppmärksamma psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär hos dina medarbetare. En snabb upptäckt kan förebygga att situationen förvärras, samt minska behovet av långvariga sjukskrivningar.

 

Mer om psykiska besvär 

Hanna Ström är leg psykolog med terapeutisk inriktning inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Hon har ett extra intresse och hjärta för beteendemedicin och hälsa på både jobbet och privatlivet. Hanna har arbetat inom företagshälsovård, elevhälsovård och primärvård och har därigenom en bred förståelsebas för mående och utveckling utifrån olika delar av livet. Hanna ser fram emot att möta dig som vill påverka hur du mår och hon kan hjälpa dig med bedömning, råd och behandling kring stress, utmattning, kris, oro, ångest, långvarig smärta, sömn eller IBS (irritabel tarm).

Hanna kan också erbjuda rådgivning och insatser till dig som är chef rörande frågor om organisatoriskt och socialt hälsoarbete på arbetsplatsen. Kanske har du en arbetsgrupp vars arbete i sin natur innebär högre krav på att hantera sina egna och andras mänskliga reaktioner eller bemöta hotfulla/svåra situationer, och som således skulle ha förebyggande nytta av handledning. Kanske har du en arbetsgrupp där det gror missnöje och du vill ha hjälp att på ett djupare sätt och i tidigt skede kartlägga frisk- och riskfaktorer på jobbet. Eller kanske har det uppstått en konflikt mellan medarbetare och du önskar stöd av en utomstående neutral part för att facilitera kommunikationen. Hanna har också erfarenhet sedan 2008 av att föreläsa på ett engagerande sätt och träffar gärna dig och dina medarbetare för att inspirera och utveckla kunskaper inom ämnen som psykisk hälsa, stress, sömn, bemötande i utmanande situationer, teamarbete, samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa. Träffa psykolog på vår mottagning eller digitalt.