Werbe & Partners är en mottagning som fokuserar på att upptäcka och behandla sjukdom och ohälsa så tidigt som möjligt. Fokus ligger framförallt på stressrelaterade och psykiska besvär. Framtidens personalhälsovård bygger på förebyggande insatser, framförallt för individer i resurskrävande organisationer. Medarbetaren är vanligen den viktigaste resurs som arbetsgivaren har. Samtidigt lever vi i ett samhälle där dold psykisk ohälsa blir ett allt större problem. 46% av alla sjukskrivningar är idag orsakade av psykisk ohälsa.